Privacybeleid

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de website op www.panasonic.eu, eigendom van en geëxploiteerd door Panasonic Marketing Europe GmbH en zijn groep van ondernemingen en dochtermaatschappijen (hieronder gezamenlijk aangeduid als “de onderneming").

1. Privacybeleid op de website

De onderneming streeft naar tevredenheid en vertrouwen van haar klanten door superieure producten en diensten te leveren, in overeenstemming met onze basisbedrijfsfilosofie. Als onderdeel van onze inspanningen om dit doel te bereiken, hebben we het volgende beleid geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie verzameld op de website van de onderneming te beschermen.

1. Voor elke organisatie binnen de onderneming is een persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonlijke informatie, om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie correct wordt beheerd.

2. In het geval dat u gevraagd wordt om het verstrekken of registreren van uw persoonlijke informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, zal de onderneming u op de hoogte stellen van het desbetreffende gebruiksdoel en van de persoon met wie u contact kunt opnemen bij eventuele vragen. U wordt uitsluitend om uw persoonlijke informatie gevraagd in het kader van het desbetreffende doel.

3. De onderneming zal persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken in het kader van het desbetreffende doel waarin u hebt toegestemd.

4. De onderneming zal geen persoonlijke informatie verstrekken of openbaar maken aan derden, tenzij u hiertoe vooraf toestemming hebt verleend, waarbij de onderneming de informatie openbaar kan maken wanneer dit noodzakelijk is; 1) om het werk uit te besteden of 2) om enige andere gerechtvaardigde reden.

5. Indien u uw persoonlijke informatie wilt bekijken, dient u contact op te nemen met de desbetreffende contactpersoon die we aangeven op de website waar u uw persoonlijke informatie hebt verstrekt of geregistreerd. De onderneming zal alles in het werk stellen om correct op uw verzoek te reageren.

6. De onderneming zal redelijke inspanningen verrichten om de beveiliging te handhaven en te verbeteren om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie op een veilige manier wordt beheerd.

7. De onderneming zal voldoen aan de desbetreffende wetten en voorschriften, en zal hierbij tevens alles in het werk stellen om maatregelen ter bescherming van persoonlijke informatie te verbeteren en te actualiseren.
o Ten aanzien van vragen met betrekking tot persoonlijke informatie die door u is verstrekt of geregistreerd, moeten verzoeken om dergelijke informatie te bekijken etc. worden gericht aan de contactpersoon die wordt aangegeven op de specifieke website waar de informatie is ingevoerd.
o Neem voor vragen met betrekking tot het privacybeleid van de onderneming contact op met: enquiries@eu.panasonic.com
o Als u jonger bent dan 13 jaar, verzoeken wij u om toestemming van uw ouders of voogd te verkrijgen alvorens uw persoonlijke informatie door te sturen.

2. Cookies

1. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf worden geschreven wanneer u een website bezoekt. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om na te gaan wanneer u de website op een later tijdstip opnieuw hebt bezocht. De informatie in cookies wordt uitgewisseld tussen de website die u bekijkt en uw webbrowser-programma, maar websites mogen geen informatie lezen van cookies die zijn aangemaakt door andere websites of andere gegevens op uw harde schijf.

2. Veel websites maken gebruik van cookies, maar u kunt uw webbrowser zodanig instellen, dat u deze kunt informeren alvorens nieuwe cookies te accepteren of alle cookies kunt weigeren, als u dit wenst.

3. De website van de onderneming maakt zo nu en dan gebruik van cookies om de verstrekte informatie en diensten te verbeteren, en om ervoor te zorgen dat u gemakkelijker op de site kunt navigeren. De website van de onderneming gebruikt geen cookies om informatie te verkrijgen waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd, tenzij u vooraf toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie te verschaffen.